HMS TURİZM SEYAHAT ACENTASI: Mülkiyet durumu aşağıda belirtilmiş olan A Grubu Seyahat Acenteleri

HMS YATIRIM DANIŞMANLIK BİLGİSAYAR TİCARET VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.: A grubu seyahat acentesi işletme belgeli HMS Tatil'in sahibi statüsündeki tüzel kişi (kısaca HMS Tatil olarak anılacaktır.)

KULLANICI/ZİYARETÇİ: İş bu web sitelerini herhangi bir amaçla kullanan gerçek veya tüzel kişi

WEB Siteleri: www.hmstatil.com adreslerinde internet ortamında kullanıma sunulan servis bütünü

Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, kullanıcı / ziyaretçinin web sitelerini kullanarak veya HMS Tatil tarafından sunulacak olan satış, servis, mali işlemler, bilgilendirme sistemi ve bilgilerin güncellenmesi hizmetlerinden elektronik ortamda faydalanmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektir.

Web Sitesi İçeriği

HMS Tatil web sitelerinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak, web sitelerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitelerde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. HMS Tatil tarafından, web sitelerindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. HMS Tatil web sitelerinin içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.odeontatil.com sitesi'ne ve sahibi HMS Tatil'a sorumluluk yüklenemez.

Fikri Mülkiyet Hakları

www.hmstatil.com web sitelerinin sahibi HMS Tatil'dur. Bu sayfada bulunan bilgiler, resimler, markalar, slogan, makale, fotoğraf, doküman, işaret ve benzerleri ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar, sayfadüzeni veişbu web sayfasının sunumu HMS Tatil'un mülkiyetindedir. HMS Tatil'dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi biçimsel yapısı ve software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür. Ancak bir nüshaya kadar izin verilmiş olan kişisel ve ticari amaçlı olmayan çoğaltmalarda, HMS Tatil' un marka veya telif hakkı sahibi olduğunun belirtilmesi zorunludur.

Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

www.hmstatil.com sitelerine üye olan kullanıcı verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden ve yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların,iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından HMS Tatil sorumlu tutulamaz. www.hmstatil.com her an güncellenen siteler olmasına karşın, siteler üzerindeki tesis/tur bilgileri, fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar temsilidir. Tipografik ya da geç güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan HMS Tatil sorumlu tutulamaz. Yapılan rezervasyonlarda her ürün ve ürün sağlayıcının kendi koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ürünlerden herhangi birine rezervasyon yaptırmak isterse, rezervasyon yaptırdığı ürünün ait olduğu ürün sağlayıcının rezervasyon anındaki koşullarını kabul etmiş sayılır. Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcılar gibi internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda ve sair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasında veya bunlarla yapılan iletişim ve taşıma sırasında meydana gelecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bildirimlerden HMS Tatil hiçbir şekilde sorumlu değildir HMS Tatil, bu sitelere girilmesi, sitelerinin ya da sitelerdeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu sitelere ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitelerin kullanılması ile HMS Tatil kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talebe karşı sorumluluk kabul etmeyeceğini beyan etmiştir. HMS Tatil yapacağı her türlü bildirim için öncelikle kullanıcı/ziyaretçinin bildirdiği e-posta, telefon numarası vb. iletişim adreslerini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması kullanıcı/ziyaretçinin sorumluluğundadır.
İnternet aracılığıyla HMS Tatil'a iletilen her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), kullanıcı/ziyaretçiye veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı HMS Tatil mülkiyetine geçecektir. www.hmstatil.com web sitelerinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Web Sitelerinde Değişiklik Yapma Hakkı

HMS Tatil işbu web siteleri ve site uzantılarında mevcut her tür hizmet, ürün, siteleri kullanma koşulları ile sitelerde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteleri yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitelerde yayım anında yürürlüğe girer. Sitelerin kullanımı ya da sitelere giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.hmstatil.com siteleri ve sahibi HMS Tatil'a sorumluluk yüklenemez üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılar (Linkler) www.hmstatil.com web siteleri üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. HMS Tatil link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı HMS Tatil dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı HMS Tatil'dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları kapsamında gerçekleşir, HMS Tatil bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. HMS Tatil link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.  

Gizlilik

HMS Tatil, kullanıcı/ziyaretçi tarafından sunulan kişisel verileri (isim, elektronik posta adresi, iş ve ev adresi, telefon numarası, v.b.) hukuki ilişkisi bulunan firmalar dışındaki üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiç bir şekilde kullandırtmaz.

HMS Tatil, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

- Yayınlar/yazışmalar göndermek.
- Elektronik posta ile basın bültenleri veya reklam amaçlı bildirimler göndermek.
- Güncel fiyat ve ürün bilgisi göndermek.
- Sektörel uygulama ve yeniliklerden haberdar etmek. İstatistiksel bilgi olarak (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitelerini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak.

HMS Tatil web sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla kullanılan diğer sitelerin, HMS Tatil gizlilik ilkeleri'ne uyacağını garanti etmez;

Diğer Hükümler

İş bu sitelere girilmesi veya sitelerin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. HMS Tatil'un kullanıcı/ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Uyuşmazlık halinde HMS Tatil kayıtları esas alınacaktır.. 

Yandex.Metrica